Ontvang  onze 10 belangrijkste tips in uw postbus

Meer informatie hier ⇒

divider

Fact Finding verzekeringsfraude

Herken de fraude-indicatoren in de verzekeringsbranche


Danny de Jong - 3

Meld u aan via SPV

Verzekeringsfraude is helaas aan de orde van de dag en komt in vele vormen voor. Denk aan het opzettelijk in brand steken van een woning, opzetaanrijdingen, meer claimen bij een schade. Ook het niet verstrekken van de juiste informatie bij het aangaan van en verzekering kan vallen onder het begrip verzekeringsfraude.

Grip op verzekeringsfraude dankzij Fact Finding

Als acceptant, schadebehandelaar, schade-expert of fraudecontactpersoon van een verzekeringsmaatschappijen of volmacht moet u dus voortdurend alert zijn op verzekeringsfraude. U bent immers de ‘oren en ogen’ van de maatschappij.  Dus zorg dat u grip op fraude krijgt:

  • Herken en onderken tijdig de mogelijke fraude aan de hand van indicatoren.
  • Weet hoe u de juiste stappen zet, zodra u één of meerdere indicatoren hebt gevonden.

Dat vraagt om een zorgvuldige werkwijze. De training Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude helpt u hierbij.

Doel van de training

Tijdens de training Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude krijgen medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en volmachten handvatten voor het herkennen van de indicatoren van verzekeringsfraude. Dat begint met goed, kritisch waarnemen:

  • Waar let u op als u een aanvraagformulier voor het afsluiten van een verzekering onder ogen krijgt?
  • Kan de aanrijding zijn gebeurd, zoals de verzekerde claimt dat het is gebeurd?
  • Welke stappen zet u vervolgens in uw onderzoek als u tegen onderzoeksindicatoren aanloopt?
  • Hoe voert u een goed gesprek met een verzekerde?
  • Hoe legt u al uw bevindingen schriftelijk vast?

Meer over de inhoud van de training leest u in de uitgebreidere trainingsomschrijving.

Doelgroep

De training is bestemd voor de volgende medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en volmachten:
acceptanten; schadebehandelaars; letselschadebehandelaars; schade-experts; fraudecontactpersonen.

PE-punten?

Bent u als rcf (Register Coördinator Fraudebeheersing) ingeschreven bij het NIVRE, dan levert deze training u 6 PE punten op.  (nieuwe PE-regeling september 2014)

Data en locatie

Kijk voor actuele data en locaties op de website van SPV.

Groepsgrootte

Het aantal deelnemers aan de training is gesteld op minimaal 6 en maximaal 10 personen.

Kosten

Kijk voor actuele informatie over de prijzen op de website van SPV.

Aanmelden