Ontvang  onze 10 belangrijkste tips in uw postbus

Meer informatie hier ⇒

divider

Fact Finding bij interne incidenten

Training aanpak en onderzoek naar fraude


Danny de Jong - 4

Meld u aan via SPV

Wanneer er sprake is van mogelijk frauduleus handelen, (vermoeden van) bedrijfsdiefstal, pesten of ander ongeoorloofd gedrag, dan moet zo’n incident aangepakt en uitgezocht worden. Daarbij geldt als allerbelangrijkste: als u weet wat u moet doen, vergroot u de kans op een succesvol onderzoek.

Fact Finding biedt handvatten

Managers, P&O’ers, vertrouwenspersonen, medewerkers Facility, Security, Inkoop of Integriteit, bent u op zoek naar de juiste handvatten?

  • Wat is de beste manier om aan waarheidsvinding te doen als u merkt dat er zomaar goederen verdwijnen uit de voorraadkast, of nog erger: uit de tas van een medewerker?
  • Welke stap zet u als eerste als een medewerker aangeeft dat hij/zij geïntimideerd wordt?
  • Wat is de beste benaderingswijze als iemand zich regelmatig ziek meldt en de collega’s dit als verdacht aanmerken?
  • Hoe reageert u op een goede manier als een medewerker u in vertrouwen neemt over het vermoedelijke drankgebruik of ander ongeoorloofd
gedrag van een collega?

Doel van de training

De training Fact Finding heeft als doel u de benodigde inzichten en vaardigheden bij te brengen om op een grondige, maar integere manier een verkennend onderzoek rondom een incident uit te voeren, zonder dat er van alles “kapot” wordt gemaakt.

Daarom krijgt u in deze training vaardigheden aangereikt waardoor u (beter) in staat bent om de eerste stappen na zo’n incident op een juiste wijze te nemen. U leert een goed interview af te nemen en de resultaten hiervan op een objectieve wijze schriftelijk vast te leggen.
Meer hierover leest u in de uitgebreidere trainingsomschrijving.

Doelgroep

De training is bestemd voor medewerkers van afdeling P&O, managers, vertrouwenspersonen, leden van klachtencommissies, beveiligingsmedewerkers, medewerkers facilitaire dienst, die te maken hebben of zouden kunnen krijgen met incidenten zoals hierboven genoemd.

PE-punten?

Bent u als rcf (Register Coördinator Fraudebeheersing) ingeschreven bij het NIVRE, dan levert deze training u 6 PE punten op.  (nieuwe PE-regeling september 2014)

Data en locatie

Kijk voor actuele data op de website van SPV.

Groepsgrootte

Het aantal deelnemers aan de training is gesteld op minimaal 6 en maximaal 10 personen.

Kosten

Kijk voor actuele prijzen op de website van SPV.

Aanmelden