Ontvang  onze 10 belangrijkste tips in uw postbus

Meer informatie hier ⇒

divider

Fact Finding bij Expertise

Wat zijn meningen en wat zijn feiten en hoe leg je dit vast


Meld u aan via SPV

Schade-experts zijn de ogen en oren van een verzekeringsmaatschappij, als het gaat om het vaststellen van het ontstaan van een schade. Daarbij heeft u als expert een belangrijke rol om indicatoren te verzamelen die vragen om nader onderzoek, als u denkt aan mogelijke fraude.

Balanceren tussen feiten en onderbuikgevoel
Als schade-expert moet u dus voortdurend alert zijn op verzekeringsfraude. Maar dat moet uit meer bestaan dan alleen een onderbuikgevoel. Een fraudecoördinator vraagt om de feiten. Hoe verzamelt u die feiten en hoe vertaalt u het onderbuikgevoel in concrete aanwijzingen? En hoe zet u die helder en duidelijk op papier, zodat de fraudecoördinator het signaal ook serieus oppakt? De training Fact Finding bij Expertise helpt u hierbij.

Doel van de training
Tijdens de training Fact Finding bij Expertise krijgen schade-experts van de diverse branches handvatten voor het herkennen van de indicatoren van verzekeringsfraude. Dat begint met goed, kritisch waarnemen:

  • Waar let u op als u een Schade Aangifte Formulier of Schademelding onder ogen krijgt?
  • Kan de aanrijding, brand of inbraak zijn gebeurd, zoals de verzekerde claimt dat het is gebeurd?
  • Hoe voert u een goed open, informatief gesprek met een verzekerde?
  • Welke stappen zet u vervolgens als u tegen onderzoeksindicatoren aanloopt?
  • Hoe legt u al uw bevindingen schriftelijk vast in een rapport of ‘fraudesignaal’?

Meer over de inhoud van de training leest u in de uitgebreidere trainingsomschrijving.

Om goed te kunnen aansluiten op de praktijk van de diverse branches hebben we een aparte open training voor experts van Automotive en een training voor experts van Brand/varia.  Op verzoek kunnen we incompany ook de training verzorgen voor de branches Aansprakelijkheid, Agro etc.

Doelgroep
De training is bestemd voor schade-experts in de branches Automotive, Brand/varia, Aansprakelijkheid, Agro.

PE-punten?
Bent u als expert ingeschreven bij het NIVRE, dan levert deze training u 6 PE punten op.

Data en locatie
Kijk voor actuele data en locaties op de website van SPV.

Groepsgrootte
Het aantal deelnemers aan de training is gesteld op minimaal 8 en maximaal 12 personen.

Kosten
Kijk voor prijzen, aanmelden en voorwaarden op de website van SPV.

Aanmelden