Ontvang  onze 10 belangrijkste tips in uw postbus

Meer informatie hier ⇒

divider

Studiemateriaal

separator

Boek doornemen

Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers het boek Fact Finding dat wij hebben geschreven. De opdracht is om het boek van te voren door te nemen. Hierdoor hebben alle deelnemers bij aanvang van de training dezelfde theoretische achtergrond. Dat geeft ons de gelegenheid om in de training direct de vertaalslag te maken van de theorie naar de praktijk en zo de focus te leggen op de casuïstiek.

Verzekeringsfraude

Interview uitwerken tot verslag

Deelnemers aan de training vragen wij verder om vooraf een uitwerking te maken van een gesprek tussen Inge Blauw en Karel Groen die allebei werkzaam zijn bij Zorgcentrum Zorgvliet.

Doordat wij vooraf de gespreksverslagen ontvangen, kunnen wij een goed beeld krijgen van de huidige wijze waarop de deelnemers gespreksverslagen opstellen. Deze informatie gebruiken wij vervolgens weer om de training af te stemmen op de behoefte van de deelnemersgroep. Elke deelnemer krijgt persoonlijk feedback op het aangeleverde gespreksverslag.

Studiemateriaal tijdens de training

Tijdens de training ontvangen de deelnemers een map met daarin:

  • een hand-out van de dia’s die tijdens de training worden gebruikt;
  • de casus die tijdens de training centraal staat;
  • aan het onderwerp gerelateerde artikelen.