Ontvang  onze 10 belangrijkste tips in uw postbus

Meer informatie hier ⇒

divider

Referenties – opdrachtgevers over ons

Wat zeggen opdrachtgevers en deelnemers over Fact Finding? Lees de referenties.


Bastiaan van der Wal

P&O woningcorporatie Vestia

logo-Vestia (1)Ik ben er van overtuigd dat werken vanuit vertrouwen een betere samenwerking en dus betere resultaten oplevert. Toch komt het in de beste organisaties voor: (vermoeden van) fraude of niet-integer gedrag. De training Fact Finding heeft me zeer praktische en bruikbare informatie gegeven hoe in die situaties te handelen, of soms juist niet te handelen. De kans op fouten en/of het beschadigen van personen is nl. snel aanwezig. De training leert een manier van denken die breed toepasbaar is: niet alleen als het gaat om (vermoedens van) fraude. De vraag “wat is er aan de hand” kan tenslotte ook heel relevant zijn bij bijvoorbeeld een traject als verzuimbegeleiding.

Volgens mij is deze training een must voor elke P&O’er/HR-medewerker. Niet in de laatste plaats is de training heel interactief – de opzet is zo gekozen dat veel van elkaar wordt geleerd. Een aanrader!

Liesbeth Brouwer – de Jong

Bestuurssecretaris woningcorporatie Woonstede

logo-Woonstede (1)De training Fact Finding heeft mij geleerd een integriteitsissue volgens een vaste methode te onderzoeken. Dit verhoogt de kwaliteit van het feitenonderzoek en brengt je sneller bij de uitkomst van het onderzoek. Dit doet recht aan het belang van de betrokken medewerker of klant en aan het belang van de organisatie aanspreekbaar te zijn op integriteit in al haar handelen.