Ontvang  onze 10 belangrijkste tips in uw postbus

Meer informatie hier ⇒

divider

Referenties – opdrachtgevers over ons

Wat zeggen opdrachtgevers en deelnemers over Fact Finding? Lees de referenties.


Hate Douma

Business Security Officer
 Operations PostNL

logo-postnl

Zeven W’s en reden van wetenschap, simpele vragen maar het beantwoorden hiervan geeft de vrager een volledig beeld. Dit is op zich maar een kleine weergave van de totale training, die ik als zeer verhelderend heb ervaren.
Met name de invulling c.q. flexibiliteit die Piet en Bregje aan de training gaven, is zeer prettig ervaren en droeg absoluut bij aan het rendement hiervan. Eigen casuïstiek en oefeningen afgestemd op de praktijksituatie van ons bedrijf zijn hier een aantal voorbeelden van. Tot slot ben ik ook zeer content over het aanvullende lesmateriaal, (o.a. lesboek, leesmap, hand-outs) die ter beschikking werd gesteld. Kortom een training die ik anderen aanraad.

Jamal Faiq

Coordinator Safety & Security HEMA

logo Hema

Methodisch tewerk gaan is in fraudeonderzoek essentieel. Hierdoor is de kans dat bewijzen over het hoofd worden gezien vele malen kleiner. Deze methodische werkwijze is voor iedere fraudeonderzoeker die een kwalitatief goed fraudedossier wil opstellen en afleveren, aan te raden.
Zeker omdat de methode niet branchegericht is, kan deze nagenoeg op iedere vorm van fraudeonderzoek worden toegepast.

De wijze waarop de training is opgezet, kleine groep en voldoende tijd en aandacht voor specifieke vragen en onderwerpen, was ook erg prettig.

Sandra Slabbekoorn-Wijngaarde

internal audit, Citizens Insurance Aruba

logo citizens

Op Aruba is het aanbod van specifieke trainingen door de kleinschaligheid van het eiland beperkt. Tijdens onze zoektocht naar een gepaste training voor risicobeheersing met betrekking tot verzekeringsfraude kwamen we terecht op de website www.fact-finding.nl.

Na ons eerste gesprek met Piet van Gelder was de beslissing snel gemaakt. Samen met zijn collega Bregje De Lannoy-Walenkamp vloog hij naar Aruba en hebben zij op 29 en 30 april twee intensieve dagen training gegeven in de aanpak van verzekeringsfraude.

De training is praktisch opgezet met een goede verhouding tussen theorie en praktijk. De inhoud van de training geeft bruikbare inzichten en vaardigheden. De theorie, die van te voren dient te worden bestudeerd, wordt aan de hand van realistische casussen direct actief toegepast door de trainees. De opzet van de training geeft de medewerkers in het verzekeringswezen hele concrete handvatten hoe om te gaan met fraude-indicatoren en de aanpak van een onderzoek. Er wordt in kleine groepen getraind, waardoor er veel interactie tussen de trainers en trainees is.

Piet en Bregje wisselen elkaar tijdens de trainingen op een leuke en prettige manier af en stellen de trainees op hun gemak, waardoor er een waardevolle onderlinge interactie ontstaat en iedereen enthousiast en actief meedoet. De methodiek van de aanpak is niet alleen toepasbaar op het verzekeringswezen, maar voor alle fraude en interne incidenten. De training is zonder meer een echte aanrader!

Jack Vardon

Security Manager Conservatorium Hotel - Amsterdam

logo Conservatorium Hotel

16 en 17 maart 2016 hebben wij de training Fact Finding gevolgd. Ons doel was een verdieping in – en het up-to-date blijven bij het proces van incidentenonderzoek.
De training is interactief en de te onderzoeken voorgelegde casus realistisch en dynamisch. De casus is de rode raad, waarbij de aangereikte tools direct ingezet kunnen worden. Krachtig is het totaalconcept met betrekking tot beleid, communicatie, administratie en tactiek bij incidentenonderzoek. De training wordt gegeven door trainers die een bron aan praktijkervaring hebben. Deze ervaringen komen in de training tot leven.
De training Fact Finding is een waardevolle aanvulling voor elk bedrijf dat op een professionele manier onderzoek naar interne incidenten wil doen en de waarheid aan het licht wil brengen.

Annemieke Smith-Noort

Afdelingshoofd Fraude & Integriteit Reaal

logo reaal

Technische middelen in het detecteren van fraude binnen de verzekeringsbranche zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. De technische ondersteuning is noodzakelijk om signalen snel en efficiënt te benoemen. Maar daarna… wat dan?

Om onregelmatigheden in claims te onderzoeken is waarheidsvinding het sleutelwoord. Door met structuur deze dossiers te behandelen en de waarheid boven tafel te krijgen kan je als verzekeraar duidelijkheid krijgen. En dat laatste is en blijft handwerk.

De training van Bregje en Piet geeft heel veel handvatten om goed onderzoek te verrichten in schadedossiers waarin onregelmatigheden geconstateerd zijn. De waarheid vinden over de ingediende claim is het doel. De training biedt een goede balans tussen theoretische kennis en praktijk ervaring. Ook het werken met een case loopt als een rode draad door de training heen en geeft inzicht in het doen van methodisch onderzoek. Daarnaast geven Bregje en Piet veel tips die helpen om het onderzoek goed uit te voeren.

Deze training is zowel voor beginnende als ervaren behandelaren een must om te volgen. Een training die een duidelijke toegevoegde waarde heeft om fraudeleus handelen in de verzekeringsbranche tegen te gaan.

Petra Broekhuijsen

Integriteit netbeheerder Enexis

logo-Enexis-300x113Met een aantal collega’s van Internal Audit, Fraude en Arbeidsrecht hebben we de training fact Finding gedaan. Het heeft ons veel geleerd, met name over het volgen van een goed proces, zodat je zaken niet door elkaar heen laat lopen. Ook het maken van duidelijke afspraken rond taakverdeling in ons team Bijzondere Onderzoeken hebben we in deze training goed geoefend!

De training is goed opgebouwd, met een prettige afwisseling tussen de theorie en oefenen in de praktijk.

Eibert Vos

Eigenaar Risiko Analyse Buro over de training Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude.

logo-RAB (1)Door de volmachtgever werd ik gewezen op de mogelijkheid voor het volgen van deze training. Uiteraard maken we binnen het volmachtbedrijf ook vervelende zaken mee als fraude. Om daar beter tegen gewapend te zijn, heb ik training gevolgd en met veel plezier.

De training heb ik als zeer leerzaam ervaren. Er is een breed scala aan zaken besproken en de training is zo ingericht dat je een scherper gevoel krijgt bij fraude en de daarbij behorende indicatoren. De casus die worden besproken, zijn herkenbaar en zeer leerzaam. De wijze van training en met name op het gebied van interviewtechnieken en het stellen van de juiste vragen is zeer verhelderend.
Eveneens wordt er veel aandacht besteed aan het fixeren van gesprekken en hoe de inhoud daarvan zeer waardevol kan zijn. De interviewtechnieken die worden besproken en waarmee wordt getraind heb ik als zeer zinvol ervaren. De wijze van opbouw van het dossier tot en met het gesprek wordt behandeld. Een echte aanrader!

Clemens van Adrichem (rcf)

Coördinator speciale zaken bij Goudse Schadeverzekeringen N.V. over de training Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude

logo-Goudse (1)Ik zelf heb deze open training, als ‘oude rot in het vak’ en gecertificeerde fraudecoördinator als zeer leerzaam ervaren. Ook ik heb mijn vaardigheden met name op het vlak van interviewtechniek kunnen aanscherpen, door even met de neus op de feiten te worden gedrukt, dat het van groot belang is, dat je je keer op keer bewust bent of je ‘open vragen’ stelt of ‘gesloten vragen’. Of dat je een gesprek doet om informatie te verkrijgen of dat je een gesprek ingaat om de confrontatie te zoeken. Hoe krijg je het voor elkaar om reeds verzamelde informatie tijdens een gesprek te ‘fixeren’? Daar zijn technieken voor die het behalen van een doelstelling van een gesprek gemakkelijker kunnen maken.

Ik ben van mening dat deze praktijkgerichte training voor de deelnemers (schadebehandelaren en met name de fraudecontactpersonen)  zeker handvatten zal opleveren voor de dagelijkse werkzaamheden.

Marius Rademaker (rcf)

Generali over Fact Finding in de aanpak van verzekeringsfraude. Generali Nederland nv, is een middelgrote verzekeraar en maakt onderdeel uit van Generali Group, waar wereldwijd zo’n 81.000 mensen werkzaam zijn.

logo-Generali (1)Generali in Nederland heeft een actief fraudebeheersingsbeleid omdat zij, met haar cliënten en assurantietussenpersonen van mening is dat bijna een miljard euro aan schadelast door fraude in Nederland, gewoon niet kan.

Fraudebeheersing heeft veel aspecten en daarom heeft Generali op bijna alle afdelingen fraudecontactpersonen aangesteld. Van ICT tot Finance en van Schadebehandeling tot Relatiebeheer.

Om deze contactpersonen te voorzien van goede bagage, wat per afdeling enorm kan verschillen, is door hen “in company” de training Fact Finding in de aanpak van Verzekeringsfraude gevolgd, die door Piet en Bregje op zeer toegankelijke en soms wervelende wijze werd gegeven.

Het overall waarderingscijfer voor deze training is een 8,5 wat aangeeft dat de training voor dit gezelschap enorm goed geland is. Een prachtige bijkomstigheid was wel dat de verschillende disciplines elkaar konden voeden met soms ook een eyeopener.

Marcel Wesdorp

Coördinator Fraudebeheersing ZLM Verzekeringen

350_300_3_1_2_logo_zlm-300x177Adequaat anti-fraudemanagement bestaat voor ZLM uit meer dan alleen zaken als frauderegistratiesystemen en ‘business intelligence tool’. De basis is een goede training van medewerkers. Onze keuze was gevallen op een ‘in company’ maatwerktraining Fact Finding van Piet van Gelder en Bregje De Lannoy-Walenkamp. De maatwerktraining voldeed prima aan onze wensen. Deze werd gewaardeerd met een 9!

De training was door Piet ‘op maat’ gemaakt voor schade-experts (automotive en brand/varia) en acceptanten/fraudecontactpersonen en fraudebehandelaars van de acceptatie- en schadeafdelingen en ook van de Stichting Rechtsbijstand ZLM. Op ons verzoek werd er veel aandacht besteed aan gesprekstechnieken en aan het belang van de kwaliteit van dossiervorming. Een belangrijk onderdeel van ons werk bestaat uit schriftelijke communicatie. Dit is dé specialiteit van Bregje.

Er waren voor onze dagelijkse praktijk twee herkenbare praktijkcases gemaakt. Deze cases liepen als een rode draad door de tweedaagse training heen. De theorie van fraude en de herkenning van onderzoeksindicatoren werden vlot afgewisseld met de praktijk en het oefenen van interviewgesprekken. Een mix van zeer ervaren, maar ook minder ervaren medewerkers hebben de training met veel enthousiasme gevolgd. Deze mix van medewerkers, die verschillende soorten werkzaamheden verrichten, zorgde voor onderling interessante discussies en daardoor leerden we ook weer van elkaar.